Bokningsregler

Bokningsregler för expressbussresor

All handel och verksamhet inom denna webbshop följer svensk lagstiftning.

1. Allmänna villkor

Du måste ha fyllt 18 år för att kunna beställa. Alla priser är inkl. moms. Frakt och postförskottsavgift tillkommer. Alla beställningar som görs över Internet är bindande. Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning samt fel i pris och texter.

2. Om-avbokningsskydd

För att kunna om-/avboka din resa och få pengar tillbaka måste ett om/-avbokningsskydd köpas till. Detta gör du i samband med bokning av resa och kan inte köpas i efterhand.

Om-/avbokningsskyddet kostar 30 kr per person och resväg, och vardera en (1) ombokning och en (1) avbokning kan då göras fram till 2 timmar innan avgång. Om/-avbokningsskyddet återbetalas ej.

Tänk på att utan om/-avbokningsskydd kan inte resan om- eller avbokas! 

Avbeställning görs enklast via vår hemsida via ditt bokningsnummer eller via våra bokningskontor. Är kontoren stängda måste avbokning göras via hemsidan. Observera att om- och avbokning inte kan göras via mail eller sms.

Ombokning som görs via vår hemsida (med ombokningsskydd och senast 2 timmar innan avgång):
Du avbokar först din befintliga resa och bokar därefter en ny resa på önskad avgång. Återbetalning kommer att göras på din avbokade resa.

3. Bagage

2 väskor och ett skidpaket får medtagas kostnadsfritt. Handbagage som ej inkräktar på andras utrymme eller hindrar passagerare får tas med in i bussen. Väskor får av säkerhetsskäl ej placeras i mittgången på bussen under resan. Det är resenärens skyldighet att märka resgodset med namn och adress samt kontrollera vid avstigning att du har rätt bagage. 

4. Barn & Ungdom

Rabatt lämnas till barn 0 till 12 år (gäller fram till det år man fyller 13 år) och ungdomar 13 till 24 år (gäller fram till det år man fyller 25 år). Ålder skall alltid styrkas med legitimation. Visa därför alltid upp giltig legitimation till chauffören för att styrka din rätt till rabatt. Det åligger resenären att själv uppge om han/hon är berättigad till rabatt. I annat fall betalas ordinarie biljettpris.

Barnvagnsinsatser tas in i bussen i mån av plats. Kan ej förbokas. 

Bilbarnsstol eller babysitter medtages själv av resenären, och finns ej att låna av oss. Enligt föreskrifter bör alla barn upp till tre(3) års ålder vara fastspända med trepunktsbälte tillsammans med bilbarnsstol/sittkudde under hela resan.

5. Betalning via internet

Din resa betalar du i förväg via vår hemsida eller hos våra kontor.
Det går att betala både med kort (VISA/Mastercard), Swish, Internetbank samt SveaWebPay Fakturor. 

OBS! Det går inte att betala resan kontant ombord på bussen.

6. Biljett och bokningsnummer

Vid bokning och betalning av resan via internet fungerar bokningsnumret som biljett.
Biljetten/bokningsnumret skall sparas under hela resan. Biljettkontroller förekommer.

7. Boka och betala din resa på internet

Enklast och billigast gör du din bokning och betalning via vår hemsida www.harjedalingen.se
Betalning kan göras via Swish, Internetbank, bankkort eller SveaWebPay Fakturor.

8. Bokning

Bokning är obligatorisk och garanterar plats. Resande som inte förbokat får medfölja i mån av plats.
Det åligger resenären att kontollera att uppgifterna på biljetten/bekräftelsen överensstämmer med sträcka, tid och datum som beställts. Av- och påstigning måste göras på bokad hållplats. 
Du kan reservera din favoritplats i bussen. För endast 40 kr per person reserverar du platserna åt dig, din familj och dina vänner och säkrar att ni får sitta tillsammans. Platsreservationen görs i samband med biljettbokningen. 

9. Bussar

Trafiken utföres normalt med turistbussar med säkerhetsbälten på alla platser, toalett, air-condition och fällbara stolar. Vid större helger och under lågsäsong och p.g.a oförutsedda händelser (force majure) kan ersättningsbussar tas i trafik. Vid lite resande tar vi hjälp av Länstrafiken. På våra anslutningar till huvudlinje kan fordon som saknar toalett förekomma.

10. Bälten

Bälten finns på alla platser och skall enligt lag användas. Alla barn skall ha en egen sittplats. Det är målsman som ansvarar för att även små barn kan vara fastspända i medhavd bilbarnstol.

11. Cityterminalen

Våra bussar avgår från Cityterminalen i Stockholm. Läs på informationstavlorna vilken gate (hpl) Härjedalingen avgår från. Bussen körs fram ca 20-30 minuter före avgång. Kom i god tid för att lasta ditt bagage och välja sittplats (kan ej förbokas).

12. Cyklar

Cykel kan i mån av plats medföras mot extra avgift (och alltid tillsammans med resenär) förutsatt att cykeln är ordentligt emballerad, så att den inte skadar dina medpassagerares bagage. Din cykel packas helst i en cykelväska. I annat fall packas cykeln så att styret vrids ett kvarts varv samt pedalerna och hjulen bortmonteras. Dessutom ska delar som kan smutsa ner andra resenärers bagage täckas, exempelvis med bubbelplast eller wellpapp, samt packas i kartong eller hållbar säck. Medtagande av cykel är avgiftsbelagd. Härjedalingen förbehåller sig rätten att neka cykel i bagage om bedömningen görs att den kan skada övrigt bagage.

 

13. Dagtur

Biljett för dagtur mellan Hälsingland och Stockholm är alltid rabatterad och kan bokas via vår hemsida.
För aktuellt pris se vår hemsida eller kontakta vår bokning för information.

14. Djur

Hundar och andra djur medtages ej p.g.a allergier och av utrymmesskäl.
Observera att undantag görs för ledarhundar. Måste förbokas!

15. Förseningar

Ibland kan väder och trafikstörningar göra att vi inte lyckas hålla tiderna. Detta medför dock inget ersättningsansvar. För anslutande turer/vidare resa med annat transportföretag ansvaras ej. Vid förseningar som inte beror på väder, trafikstörningar eller övrigt som vi inte kan påverka och förseningen till resenärens ankomstort är mer än 60 minuter mot angiven tid i tidtabell ersätts resenären med en (1) fri enkelresa motsvarande den resa som gällde vid förseningstillfället.

16. Hur bokar jag en biljett?

Enklast bokar du din resa via vår hemsida. Du kan även kontakta våra bokningskontor å skapar vi en bokning åt dig.

Efter bokning får du en bekräftelse via e-post och/eller SMS. Kontakta oss om bekräftelsen uteblir. Det åligger resenären att kontrollera att uppgifterna i orderbekräftelsen stämmer med den sträcka, tid och datum som beställts och att ta kontakt med oss snarast möjligt om något skulle vara fel. Du ansvarar även för att vi kan nå dig på det telefonnummer eller e-postadress du anger vid bokningen.

17. Hur avbokar jag min resa?

Om du behöver avboka din resa så ska detta ske senast 2 timmar innan avgång via vår hemsida eller bokningskontor, och du måste ha tecknat avbeställningsskydd, vilket kostar 30 kr per person och resväg. Avbeställningsskyddet kan endast tecknas vid beställning av resan.Vid tidpunkter som kontoren är stängda måste alltid avbeställning göras via vår hemsida.

18. Ombokning

Har du köpt till ett om-avbokningsskydd kan du fram till 2 timmar innan avgång via vår hemsida eller kontor avboka din resa och få resan återbetald.

Därefter kan du göra en bokning på ny önskad avgång. Om-avbokningsskyddet kostar 30 kr per person och resväg.

Avbeställningsskyddet återbetals ej.

19. Realtid

Nu kan du följa de bussturer som är i trafik. På din bokningsbekräftelse (som du fått via sms eller mail) står det vilket turnummer du skall resa med. Efter du valt tur såzoomar kartan in den buss du valt och visar vart den är i realtid samt information om hur lång tid det är kvar till nästa hållplats. Beronde på vilken läsare du använder så kan du behöva klicka på bussen för att informationen ska komma fram.
Obs. Vid högsäsong så kan det vara flera bussar på samma tur och då kommer det fram flera bussar på kartan.

20. Resenären

Företaget kan vägra befordra passagerare/resgods om risk för skada föreligger eller om andra resenärers rättighet äventyras. Det åligger resenärern att följa angivna regler och rätta sig efter förarens instruktioner.

Mobiltelefon, bärbar dator, mp3-spelare etc. får användas ombord. Tänk dock på att visa hänsyn till dina medresenärer. Vänligen respektera att medresenärer vill ha det lugnt omkring sig. Föraren har rätt att avvisa den som stör sina medresenärer. 

Det är tillåtet att ta med och förtära mat, dryck, fika, godis ombord på bussen under förutsättning att det inte skapar olägenheter för medresenärer.

21. Resgods

Resgods (det som överstiger 2 väskor och 1 skidpaket) samt övrigt gods medtages i mån av plats och till överenskommet pris. Kontakta alltid Härjedalingen för att boka in gods. Gods skall betalas vid avlämnande och hämtas av mottagaren vid bussen vid ankomst till avsedd hållplats.

22. Rökning

För allas trevnad är rökning ej tillåten i våra bussar. Detta gäller självfallet även på toaletten.

23. Större helger

Inför större helger utvecklar vi ofta vår tidtabell ytterligare för att den bättre ska passa våra resenärer.

24. SveaWebPay Faktura

SveaWebPay Faktura

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Härjedalingen överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso

25. Personuppgifter

När du köper en resa lämnar du personuppgifter om dig själv och den eller de personer du köper resa åt. Härjedalingen Buss ansvarar för att behandla personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur Härjedalingen Buss behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter under dataskyddslagstiftningen, i vår integrritetspolicy.