Avboka reservation

Om du kan du se och avboka aktuella resor via dina Mina sidor.

Sök fram din reservation genom att ange bokningsnummer samt e-postadress eller telefonnummer.

Sök efter reservation

* E-postadress eller mobilnummer motsvarande den som användes vid bokning måste anges.

Våra kryssningar till Mariehamn, Riga, Tallinn & Helsingfors!
Teater- och weekendresor
Europaresor 2016
Resor Sverige Norden
Köp vårt rabattkort och res billigare
Boka buss
Behöver du taxi? Ring för bokning & info!
Trafikinformation