Resevillkor långresor

Resevillkor & bokningsregler

Bokningen är bindande när anmälningsavgiften är betald.

Avbeställningskostnad om du inte har avbeställningsskydd är 200:- vid avbokning tidigare än 30 dagar före avresa. Mellan 30 och 14 dagar före avresan 15 % av resans pris. 14 dagar till 24 timmar före avresedagen 50 % av resans pris.  Närmare än 24 timmar före avresedagen 100 % av resans pris.

Avbeställningsskydd kostar 200:-/pers och måste beställas samtidigt med bokning av resan och gäller om du måste avbeställa resan på grund av sjukdom eller olycka som drabbar dig eller själv eller dina närmaste. Avbeställningsskyddet återbetals inte. Med undantag för expeditionsavgift på 200:- /pers återbetalas hela resans pris vid avbeställning, som styrks med läkarintyg. Avbeställningsskydd finns ibland i hemförsäkringen, så kontrollera om du behöver teckna ett avbeställningsskydd eller inte.

Anmälningsavgiften är 500:-/pers och betalas snarast efter att vi bekräftat din bokning.

Slutbetalning görs mot faktura, som skickas i god tid före förfallodatum, som är senast 40 dagar före avresa. Vid inbetalning anges ditt fakturanummer som betalningsreferens.

Vi önskar en Trevlig Resa!